Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZP,ČNZP - spolupráce

Milí, klienti. Od roku 2021 jsem byla jako člen České asociace pro psychoterapii zařazena do programu spolupráce s VZP a ČNZP. (Informace o ČNZP v odkazu zde: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/64)

Program VZP pokračuje i v roce 2022 za podmínek, které pojišťovna uvádí zde: "Poskytování příspěvku bude VZP ČR realizováno od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022 nebo do vyčerpání finančního limituPoskytnutí intervence terapeutem může být maximálně do 30.11.2022 a klient může žádat o příspěvek do 15. 12.2022. Maximální podpora na jednoho klienta je 5000Kč a maximální rozsah intervencí je 10 sezení(max. 500 Kč/sezení) (rozdíl v ceně sezení účtovaný terapeutem hradí klient z vlastních zdrojů - pozn.terapeuta).

Postup při zařazení do programu pro klienta:
1. Klient si zažádá VZP o vystavení "Poukazu pro klienta" prostřednictvím emailu: opatrujse@vzp.cz nebo osobně na klientském pracovišti VZP.
V e-mailu je nutné uvést:

 • jméno, příjmení a číslo pojištěnce (devíti- nebo desetimístné číslo uvedené na průkazu pojištěnce), který bude docházet na sezení,
 • jakým způsobem požadujete poukaz zaslat (e-mailová adresa, na kterou bude poukaz zaslán, nebo adresa pracoviště VZP, kde si poukaz osobně vyzvednete).

Tento poukaz by měl dle informací z pojišťovny přijít do 24 hod, max. 2 dny. Pokud to bude trvat déle, nebojte se urgovat. Poukaz si následně klient vytiskne a vezme s sebou na nejbližší terapeutickou hodinu.

- V rámci výzkumu efektivity psychoterapie provádí Masarykova Universita sběr dat pro VZP. Na email Vám proto přijde dotazník, a to před 1. sezením, dále po 5. a 10.sezení. Všechna data jsou anonymizována. Více o projektu zde: https://www.deepsy.cz/about/client

2. Po absolvovaní 10 sezení pošlete žádost o příspěvek do VZP.

Po sezení pošlete všechny dokumenty VZP a čekáte na zpracování žádosti o proplacení příslušné částky. Žádost o příspěvek je nutné podat do 15. 12. 2022.

 • Tento krok lze provést po každém jednotlivém sezení nebo souhrnně po ukončení terapie v domluveném rozsahu.
 • O příspěvek si můžete požádat formou on-line webového formuláře, poštou (doklady zašlete spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence na adresu VZP ČR – OPSK, Orlická 2020/2, 130 00 Praha 3-Vinohrady) nebo prostřednictvím datové schránky.
 • Klient musí k žádosti o proplacení předložit:
  • poukaz (získaný od VZP ještě před objednáním na první sezení),
  • přehled návštěv (Součástí jsou 3 dotazníky, vstupní a výstupní a dotazník spokojenosti. Tyto dokumenty společně vyplní klient s terapeutem v rámci společných sezení.)
  • účetní doklady za jednotlivá absolvovaná sezení (faktury, příjmové doklady, atd. - s datem vystavení po vystavení poukazu VZP nejpozději do 30. 11. 2022)

 

Podmínky účasti na projektu „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“:

Program je určen pro pojištěnce VZP ČR od 7 let.

Seznam terapeutů, kteří splňují definované požadavky i kvalifikaci a budou zapojeni do tohoto programu, bude zveřejněn na webové stránce www.vzp.cz.

Příspěvek je určen i pro klienty, kteří se zúčastnili předchozího pilotního projektu a programu v letech 2020 a 2021.

Klient musí mít před prvním sezením vystavený Poukaz pro klienta“ (dále jen „Poukaz“). O jeho vystavení se žádá VZP ČR prostřednictvím e-mailu: opatrujse@vzp.cz nebo osobně na klientském pracovišti VZP ČR.

Při první návštěvě je klient povinen předložit u vybraného terapeuta vydaný Poukaz a klient absolvuje vstupní konzultaci (1x sezení). Terapeut na prvním sezení rozhodne dle svého odborného úsudku o pokračování psychosociální intervence v rámci tohoto programu. Počet sezení psychosociální podpory určuje terapeut na základě odborného posouzení. Maximální počet sezení, na které lze přispět v rámci tohoto projektu u vybraného terapeuta,činí 10 hodin. Terapeut je povinen evidovat absolvovaná sezení na vystaveném Poukazu včásti „Přehled návštěv“.

Žádost o příspěvek může být podána po každém absolvovaném sezení, průběžně nebo souhrnně po absolvování všech sezení.

K žádosti o proplacení příspěvku se dokládá:-Poukaz jehož součástí je i „Přehled návštěv“, -platební doklady(faktura, příjmový pokladní doklad atd.) za jednotlivá absolvovaná sezení nebo za více absolvovaných sezení.-dotazník Průzkum spokojenosti,který klient vyplní on-line nawebu VZP ČR nebo při osobním podání na pobočce VZPČR.

Příspěvek bude poskytnut na sezení, která proběhnou po vystavení Poukazu.(Příspěvek může být výjimečně poskytnut i na sezení, která se uskutečnila v prosinci 2021 a lednu 2022, ale s podmínkou, že klient bude mít nově vystaven Poukaz z programu roku 2022 nejpozději do 31. 1. 2022. V tomto případě terapeut eviduje sezení do Poukazu v části „Přehled návštěvzpětně a vystavený platební doklad nesmí být starší než 1.12.2021.

 

Více info průběžně na stránkách VZP -   https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/