Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZP - spolupráce

Od 1.8.2021 jsem zařazena do seznamu terapeutů u pojišťovny VZP, která v rámci projektu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory nabízí příspěvek 5000,- Kč. , která se proplácí se zpětně.
Informace a postup k zařazení do programu shrnuji níže, přečíst si to můžete i na stránkách VZP -  
https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/

Příspěvek je možno čerpat v omezené době, a to na sezení, která proběhnou do 31.11.2021, a to v rozsahu 500,-Kć za jedno sezení, počet sezení  hrazených pojišťovnou je max.10.  Rozdíl v ceně terapie pak hradí klient se svých vlastních zdrojů. 

Postup při zařazení do programu pro klienta:
- Klient si zažádá VZP o vystavení "Poukazu pro klienta" prostřednictvím emailu: opatrujse@vzp.cz nebo osobně na klientském pracovišti VZP.

V e-mailu je nutné uvést:

  • jméno, příjmení a číslo pojištěnce (devíti- nebo desetimístné číslo uvedené na průkazu pojištěnce), který bude docházet na sezení,
  • jakým způsobem požadujete poukaz zaslat (e-mailová adresa, na kterou bude poukaz zaslán, nebo adresa pracoviště VZP, kde si poukaz osobně vyzvednete).


Tento poukaz by měl dle informací z pojišťovny přijít do 24 hod, max. 2 dny. Pokud to bude trvat déle, nebojte se urgovat. Poukaz si následně klient vytiskne a vezme s sebou na nejbližší terapeutickou hodinu.

- při následné návštěvě terapeuta klient předloží poukaz a společně s terapeutem vyplní Online vstupní dotazník. Doporučuji tento si tento dotazník v klidu přečíst doma, aby na hodině nezabíral moc prostoru.

https://dusevnizdravi.vzp.cz/psp-dotaznik-vstupni/

- při 10.konzultaci klient spolu s terapeutem vyplní Výstupní dotazník, opět dostupný online.
https://dusevnizdravi.vzp.cz/psp-dotaznik-vystupni/

 

PO SKONČENÍ 10 HODIN či po skončení projektu 31.11.2021
- klient nejdéle do 15.12. klient zažádá o finanční příspěvek, který mu bude zpětně vyplacen. 

Žádost se podává
- prioritně přes aplikaci Moje VZP
- osobně na pobočce VZP
- korespondečně zasláním Žádosti o příspěvek se všemi požadovanými doklady na adresu VZP, reg.pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, Praha 1, 110 00
- přes datovou schránku VZP ČR - i48ae3q

K žádosti o finanční příspěvek klient doloží
a) platební doklady vystavené terapeutem ( v případě bezhotovostní platby musí být doložena platba, např. výpisem z účtu)
b) Poukaz pro klienta s řádně vyplněním přehledem návštěv u terapeuta
c) dotazník spokojenosti (online)
d) formulář Žádosti o příspěvek (není potřeba pokud žádáte přes elektronicky přes Moje VZP či osobně na pobočce)

Zde naleznete obecné informace k čerpání příspěvků z fondů Prevence 2021.
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku