Psychoterapie a poradenství
Hradec Králové
Mgr. Martina Cibulková
Nabízím psychoterapeutickou a poradenskou péči pro dospělé a dospívající (15+) v obtížných životních situacích:


- prožíváte obtížné či nepříjemné období změn nebo je máte za sebou a necítíte se dobře

- trpíte nějakou formou psychické nepohody (dlouhodobý smutek, napětí, tělesné obtíže ovlivňované   vaší psychikou, nepříjemné myšlenky, které se stále vracejí, děje se vám něco, čemu nerozumíte...)

- dlouhodobě se vám v životě v něčem nedaří (v oblasti partnerství a rodinných vztahů, cítíte se osamělí,   seberealizace v práci či volném čase, sebevědomí, nalezení smyslu života...)

- potřebujete se poradit v oblasti výchovy

Průběh sezení se odvíjí od potřeb klienta na základě dohody.
Sezení probíhá v Hradci Králové v centru ALMA - viz kontaktní adresa.

Ve své praxi používám psychoterapeutický přístup logoterapie a existenciální analýzy podle V.Frankla a A.Langleho.

Jako členka České asociace pro psychoterapii ČAP dodržuji etický kodex a pravidel pro práci evropského psychoterapeuta.     Odkaz zde

Pracuji pod dlouhodobou supervizí. Jsem také vedena v seznamu poskytovatelů sebezkušenosti pro frekventanty psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze.


Profil


Mgr. Martina Cibulková

*1977Členka v profesních organizacích:

- Členka České asociace pro psychoterapeuty ČAP, vedena v Seznamu certifikovaných psychoterapeutů    kteří splňují kritéria Evropské asociace pro psychoterapii (www.czap.cz)

- Členka výboru SLEA, z.s., Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu.

Vzdělání:

2008 – 2013

5 letý psychoterapeutický výcvik akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA).


(Vzdělávací program SLEA odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví.)

1998 – 2003
Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, obor sociální práce a sociální politika.


Další významnější kurzy a výcviky:
Každoročně se účastním odborných psychoterapeutických konferencí, seminářů a workshopů.

(2017/2018 - seminář o ADHD, Aspergerův syndrom, Párová psychoterapie, Neuropsychoterapie 1. a 2., Poruchy příjmu potravy).

Traumaterapie, 120 hodin (SLEA, garantka PhDr.Jana Božuková) 2013/2014

​Dlouhodobá výcviková praxe na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové.

Kurz telefonické krizové intervence (Remedium Praha), 100 hod
Semináře v taneční terapii a muzikoterapii
Semináře Gestalt terapie, Časové osy, workshop primitivní exprese a další.

Přednášková činnost: seminář „Pohybové programy s psychiatrickými pacienty v psychiatrické léčebně Bohnice“ - „Taneční terapie se závislými ženami“


Pracovní praxe:

2013 - soukromá poradenská praxe Hradec Králové - s dospělými, dospívajícími od 15 let a páry.Práce pod dlouhodobou supervizí.

2001 - 2007
Prev-Centrum,o.s.,
Praha (prevence a terapie závislostí a jiných patologických jevů)
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, pavilon závislostí, pohybová a taneční terapie
Bílý Kruh Bezpečí, Praha, konzultantka (problematika domácího násilí)
Linka Bezpečí, Praha, konzultantka (pro děti a mladistvé)

Hofírek Consulting, Hradec Králové Recruiter v poradenské společnostiObjednání a cena

Pracovní doba:
pondělí  13 - 20 hod.
úterý       8 - 15.30 hod.
středa     8 - 13 hod.
čtvrtek    8 - 15.30 hod.

Cena sezení je 900 Kč, péče není hrazena ze zdravotního pojištění.
Některé zdravotní pojišťovny částečně hradí psychosociální pomoc ze svých preventivních fondů. U takových pojišťoven jsem vedena jako spolupracující terapeut. (V současné době je to VZP, ZP MV a ČPZP ). Pro akuální info kontaktujte svoji pojišťovnu.

Za poskytnutou péči se platí hotově na konci každého sezení nebo QR kódem na konci sezení na účet 670100-2222706200/6210.

Jednotlivá konzultace trvá 50 min. Počet konzultací závisí na vaší potřebě a vzájemné dohodě.

Není třeba doporučení, sezení je zcela diskrétní. Sezení mohou být zcela anonymní, pro objednání stačí křestní jméno či přezdívka.
Do své péče přijímám klienty od 15 let. Souhlas rodičů není třeba.
Pokud ke mně chodí, či v minulosti chodil, někdo z Vašich blízkých, nemohu Vás bohužel do terapie přijmout. Obraťte se prosím na některého z mých kolegů.

Termín konzultace
je vždy nutné objednat předem telefonicky na čísle 736 788 346 nebo emailem na adrese: cibulkova@slea.cz. Není třeba žádné doporučení.
Vzhledem k charakteru práce nejsem často dosažitelná. V případě nedostupnosti zašlete prosím sms nebo email, ozvu se vám zpět.

Rezervace termínů
jsou závazné, dohodnuté sezení je možné zrušit nejpozději do 20. hod. předchozího dne, telefonicky či sms zprávou. Sezení zrušená v den termínu je nutno uhradit.

GDPR a zpracování osobních údajů Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

   - osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné),případně      přezdívka, telefonní číslo, příp. email, za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).

   - tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.

   - během sezení si píši osobní poznámky, které slouží pro návaznost terapeutické práce. Mají      anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše      uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se      na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Nejsou nikdy dostupné      třetím osobám.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na mě, prosím, obraťte.

Pojišťovny - info k benefitům


V současné době některé pojišťovny částečně proplácejí sezení ze svých preventivních fondů. Nejedná se o psychoterapii tzv. na pojišťovnu, nicméně je to podpora pojišťoven jednotlivým klientům v rámci jejich benefitů, a to za určitých podmínek.
Za žádost a administraci příspěvku je zodpovědný klient. Terapeutka je nápomocna při vydávání dokladů či případně jiných požadavcích pojišťovny.

VZP: https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/
ZP MV: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi
ČPZP: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/64.

Pokud jste u jiné pojišťovny, doptejte se, zda podobný příspěvek také nezavádějí či neplánují do budoucna. Postupně se další a další pojišťovny přidávají.

KONTAKT

Mgr. Martina Cibulková
tel.: +420 736 788 346
email: cibulkova@slea.cz
IČO: 74801902

Kavčí plácek 121/1,Hradec Králové 3
(za Malým náměstím)

zvoňte prosím na zvonek označený ALMA, sídlím ve druhém patře

www.psychoterapiehk.cz
IČO: 74801902

Dopravní spojení:
Autobus/trolejbus zastávka Magistrát města (č.2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 23, 27). Dále po schodech nahoru terasami na Kavčí plácek.

Parkování na Velkém/Malém náměstí nebo u Krajského soudu (parkovné).

© Copyright 2023 Mgr. Martina Cibulková